A+ A A-

FILHARMONIA DOSTĘPNA

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała dotację w wysokości 249.410 PLN na realizację przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna”. (Umowa nr 21/KBB/167/2022; termin realizacji 22.08.2022 – 15.06.2023). Przedsięwzięcie grantowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności oferty i zasobów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W jego ramach planujemy m.in.:
• realizację koncertów integracyjnych połączonych z integracyjnymi warsztatami muzycznymi i plastycznymi
• dostosowanie strony internetowej FKWL do przepisów ustawy o dostępności cyfrowej podmiotów publicznych i do potrzeb osób z różnymi barierami w komunikowaniu
• stworzenie i wyposażenie miejsca wyciszenia
• poszerzenie oferty o wyposażone w audiodeskrypcję koncerty z dostępem wtórnym

 

Koncerty z dostępem wtórnym wzbogacone o audiodeskrypcje zrealizowane
w przedsięwzięciu grantowym "Filharmonia dostępna" finansowanym w ramach projektu "Kultura bez barier"

 

 

Romantycznie i po polsku

Koncert integracyjny
połączony z warsztatami muzycznymi i plastycznymi

21 grudnia 2022, godz. 12:00

Sala koncertowa FKWL

MAGDALENA STANCIU – sopran
KAJA KOSOWSKA – fortepian

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent

W programie m.in.: F. Chopin, H. Wieniawski, S. Moniuszko

WSTĘP WOLNY

        

Hej kolęda, kolęda!

Koncert integracyjny
połączony z warsztatami muzycznymi i plastycznymi

25 stycznia 2023, godz. 12:00

Sala koncertowa FKWL

HANNA ZAJĄCZKIEWICZ – sopran
ANDRZEJ STANKIEWICZ – wokal

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent

W programie: najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki

WSTĘP WOLNY

     

Żegnamy karnawał!

Koncert integracyjny
połączony z warsztatami muzycznymi i plastycznymi
pełen muzycznych niespodzianek

8 lutego 2023, godz. 12:00

Sala koncertowa FKWL

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent

WSTĘP WOLNY

       

Muzyczne przedwiośnie

Koncert integracyjny
połączony z warsztatami muzycznymi i plastycznymi

15 marca 2023, godz. 12:00

Sala koncertowa FKWL

IGA MARTA LUDKIEWICZ – wokal
JERZY KARWOWSKI – saksofon

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent

WSTĘP WOLNY

_________________________________________________________________________________________________________________________

ROMANTYCZNIE I PO POLSKU

W środę 21 grudnia 2022 odbyły się pierwszy koncert integracyjny Romantycznie i po polsku połączony z warsztatami plastycznymi i muzycznymi realizowany w przedsięwzięciu grantowym "Filharmonia dostępna" finansowanym w ramach projektu "Kultura bez barier". Jako solistki wystąpią sopranistka Magdalena Stanciu oraz pianistka Kaja Kosowska. Solistkom towarzyszyła orkiestra Filharmonii Kameralnej w Łomży pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego.

 

CZYTAJ...

    

KONCERTY KOLĘDOWE I INTEGRACYJNE WARSZTATY W FILHARMONII KAMERALNEJ

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego zaprosiła młodszych i starszych słuchaczy na aż dwa koncerty kolędowe. Oba cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, odbywając się w ramach cyklu „Ferie z Filharmonią” oraz realizowanego przez łomżyńską orkiestrę dużego projektu „Filharmonia dostępna”, adresowanego do osób o różnym stopniu niepełnosprawności i mającego uczynić ją dla nich miejscem jeszcze przyjaźniejszym, i bardziej funkcjonalnym. Najpiękniejsze kolędy, pastorałki i bożonarodzeniowe pieśni zaśpiewali sopranistka Hanna Zajączkiewicz i utalentowany młody wokalista, Polak z Litwy Andrzej Stankiewicz, a finałem tego bardzo udanego dnia były integracyjne warsztaty muzyczne i plastyczne.

 

CZYTAJ...

ŻEGNAMY KARNAWAŁ!

W środę 8 lutego 2023 odbył się trzeci koncert integracyjny Żegnamy karnawał! połączony z warsztatami plastycznymi i muzycznymi realizowany w przedsięwzięciu grantowym "Filharmonia dostępna" finansowanym w ramach projektu "Kultura bez barier". Jako solistka wystąpiła Grażyna Brodzińska, której towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Kameralnej w Łomży pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego.

 

CZYTAJ...

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj